תמצית השיעור

טריגונומטריה במרחב - פתרון תרגיל בגרות על חישוב צלע וזוית בפירמידה