תמצית השיעור

פתרון תרגילים עם חזקות. חלק ב' - פתרון משוואות עם חזקות