תמצית השיעור

המשך פתרון התרגיל בנושא סכום סדרה חשבונית.