תמצית השיעור

פתרון תרגילים עם חזקות. חלק א' - פישוט תבניות מספר עם חזקות