תמצית השיעור

הגדרת חזקה עם מעריך שהוא מספר רציונלי