תמצית השיעור

הגדרת שורש ושורש מסדר n כחזקה של שבר.