תמצית השיעור

מבוא לנגזרות - נחזור על כמה נוסחאות של נגזרות