תמצית השיעור

מבוא לנגזרות - נלמד מה זו נגזרת של פונקציה ואיך מחשבים נגזרת