תמצית השיעור

פתרון שאלה 1 בגרות קיץ תשע"ד - חלק ב' - פיתרון השאלה