תמצית השיעור

נמצא את חיתוך 2 הפונקציות על ידי השוואתן.