תמצית השיעור

נמצא את X שבו סכום שטחי המלבנים הוא מקסימלי