תמצית השיעור

נתון מעגל ומשוואת ישר חותך. יש להוכיח שהישר משיק למעגל.