תמצית השיעור

נמצא באמצעות נגזרת ראשונה ושנייה האם יש לנו נקודת מינימום או מקסימום