תמצית השיעור

נמצא את אורכו של X, כך שסכום אורכי המוטות שהרשת עשויה מהם יהיה מינימלי.