תמצית השיעור

נמצא את אורך הקטע MA נביא את הפונקציה למינימום ונמצא את נקודות הקיצון שלה.