תמצית השיעור

נשווה את הפונקציה לאפס וכך נמצא את נקודת חיתוך הפונקציה עם ציר X