תמצית השיעור

נמצא את תיחום השטחים ונחשב את האינטגרל