תמצית השיעור

מציאת הפונקציה כאשר נתונה הנגזרת שלה.