תמצית השיעור

נמצא את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה