תמצית השיעור

נראה מתי הפונקציה עולה ומתי היא יורדת לפי נקודות הקיצון שלה