תמצית השיעור

נמצא את נקודת חיתוך הגרף עם ציר X ע''י איפוס הפונקציה