תמצית השיעור

נבנה טבלה ונראה מתי הפונקציה חיובית ומתי היא שלילית