תמצית השיעור

נמצא את שיעוריה של נקודה נוספת שנמצאת על המעגל.