תמצית השיעור

המשיק למעגל מאונך לקוטר המעגל בנקודת ההשקה.