תמצית השיעור

נמצא את שיעורי הנקודה הנוספת שנמצאת על המעגל בהמשך הקטע BM