תמצית השיעור

את משוואת הקוטר נמצא בעזרת 2 נקודות שנמצאות על המעגל.