תמצית השיעור

במשולש ש''ש התיכון הוא גם גובה וגם חוצה זווית הראש.