תמצית השיעור

הנקודות A ו- B נמצאות על נקודות חיתוך המעגל והישר X =5