תמצית השיעור

נמצא את משוואת המעגל ואת הנקודות שעליו ועל ציר Y