תמצית השיעור

נמצא את הרדיוס בריבוע בהינתן משוואת המעגל ונקודה עליו.