תמצית השיעור

נמצא את משוואת המעגל ואת נקודות חיתוך המעגל עם הצירים