תמצית השיעור

נמצא את שטח הטרפז על ידי מציאת שטח 2 המשולשים היוצרים את הטרפז.