תמצית השיעור

נמצא את שטח המרובע שנוצר בין ראשית הצירים ואלכסון המלבן.