תמצית השיעור

נמצא את שיעורי הנקודה B בעזרת נוסחת ישרים מאונכים ושיפועיהם.