תמצית השיעור

נמצא את שיעורי נקודת התיכון בעזרת 2 הקודקודים של המשולש