תמצית השיעור

מחיר מכירה מינוס מחיר קנייה שווה לרווח.