תמצית השיעור

הוכחת גבול פונקצית סינוס X חלקי X כאשר X שואף לאפס