תמצית השיעור

פתרון בעיית תנועה בעזרת גרף מרחק-זמן. חלק ב - פתרון המשוואה