תמצית השיעור

פתרון בעיית תנועה בעזרת גרף מרחק-זמן. חלק א - הצבת המשוואה