תמצית השיעור

הצגת גרף מרחק-זמן ככלי עזר להבנת ופתרון בעיות תנועה