תמצית השיעור

מפגש תיכונים במשולש - חלק ב' - שלושת התיכונים נפגשים בנקודה אחת