תמצית השיעור

מפגש תיכונים במשולש - חלק א' - כל שני תיכונים נפגשים ביחס 1:2