תמצית השיעור

פתרון שאלה 9 בגרות קיץ תשע"ג - חלק ג - אפיון מרובע שנוצר מ-4 משיקים