תמצית השיעור

פתרון שאלה 9 בגרות קיץ תשע"ג - חלק א - מציאת פרמטרים של פונקציה