תמצית השיעור

פתרון שאלה 8 בגרות קיץ תשע"ג - חלק א - מציאת משיק לשתי פרבולות