תמצית השיעור

פתרון שאלה 7 בגרות קיץ תשע"ג - חלק ג - חקר הפרש בין שתי פונקציות סינוס