תמצית השיעור

פתרון שאלה 7 בגרות קיץ תשע"ג - חלק א. חיתוך עם הצירים