תמצית השיעור

פתרון שאלה 5 בגרות קיץ תשע"ג - חלק א' - מרובע חסום במעגל. פתרון סעיפים א ו-ב