תמצית השיעור

פתרון שאלת בגרות בנושא הסתברות - מועד א' קיץ תשע"ג. סעיף ב' הסתברות מותנית