תמצית השיעור

פתרון שאלת בגרות בנושא סדרות - מועד א' קיץ תשע"ג